Currently viewing the tag: "liceum Chorzów"

Pliki Adobe, SZO nr 2, Chorzów, Szkoła, Gimnazjum, Liceum

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej dla uczniów naszej szkoły został przygotowany konkurs historyczny na temat: „SZKOLNICTWO W CZASACH  KOMISJI  EDUKACJI  NARODOWEJ”. Z testem najlepiej poradzili sobie uczniowie klas drugich  i to właśnie oni zajęli najwyższe lokaty.

 1. miejsce Jacek Mierzwa kl. 2a
 2. miejsce Robert Maryniok kl. 2a
 3. miejsce  Szymon Gębala kl. 2a
 4. miejsce Grzegorz Borowski kl. 2c

Zwycięzcom gratulujemy!!!
Konkurs wiedzy był połączony z wystawą podręczników, lektur i świadectw szkolnych z przełomu XIX i XX wieku. Na wystawie uczniowie mogli obejrzeć bardzo rzadkie eksponaty i wysłuchać ciekawego wykładu nauczyciela. Impreza miała miejsce w dniach 10-13 października 2011 roku w czytelni szkolnej.
mgr Małgorzata Watolla

Dnia 3 października 2011 roku uczniowie naszej szkoły – członkowie Szkolnego Koła Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej brali udział w wojewódzkich obchodach 72 rocznicy powołania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystości odbyły się w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. W ramach sesji popularno- naukowej uczniowie wysłuchali następujących referatów:

 •  dr Grzegorz Bębnik (IPN – Oddział w Katowicach) „Polskie Państwo Podziemne 1939-1945”
 • dr Andrzej Krzystyniak (Pełnomocnik ds. Kombatantów Zarządu Województwa Śląskiego) „Narodowe Siły Zbrojne – działalność w ramach Polskiego Państwa Podziemnego”.
 • Rafał Kutryba „Inspektorat Bielski Armii Krajowej podczas okupacji hitlerowskiej 1939 -1945”.
 • Urszula Rukasz – „Ocena działalności szkolnych kół TPAK i Klubów Historycznych im. AK w szkołach województwa śląskiego, w kontekście kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich młodzieży”.

autor: Katarzyna Lisek

Szkoła promująca Zdrowie - ZSO nr 2 - ChorzówGimnazjum nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie od lat bierze czynny udział w promowaniu postaw prozdrowotnych wśród uczniów i całego środowiska lokalnego pod względem edukacyjnym – pedagogizacja rodziców, jak i kulturalnym – godne spędzanie czasu wolnego. Od stycznia 2004 roku szkoła należy do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie a od maja 2009 posiadamy Certyfikat II stopnia Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Aktualnie staramy się o przynależność do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 8 grudnia 2011 odbędzie się prezentacja ewaluacji naszej szkoły w tym zakresie. Posiadamy bardzo dobrą bazę do rozwijania wśród młodzieży aktywnego trybu życia. Na terenie szkoły jest basen, duża salę gimnastyczna, siłownia. Z obiektów tych korzystają uczniowie i rodzice a także cała społeczność lokalna. Dzięki współpracy z klubami sportowymi „Stadion Śląski” „Zantka”, „Chorzowskie Towarzystwo  Tenisowe” nasi uczniowie rozwijają swoje zainteresowania sportowe na ich obiektach sportowych. W dziedzinie sportu korzystamy z pomocy i doświadczenia   Akademii Wychowania – Fizycznego w Katowicach,  z którą ściśle współpracujemy. W szkole działa Klub Ludzi Lubiących Wędrowanie, który zrzesza uczniów znających sposób na nudę – sobotnie wędrówki po górach naszego regionu.

W zakresie profilaktyki zdrowotnej przeprowadziliśmy w szkole kilka edycji programu „Drugi elementarz, czyli program 7 kroków”, „Sobą być dobrze żyć”. Od siedmiu lat bierzemy udział w programie profilaktycznym prowadzonym przez Sanitarną Stację Epidemiologiczną w Chorzowie „Trzymaj formę” a od dwóch lat realizujemy program „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy oraz „Nie palę” W szkole realizujemy „Program Wychowawczy”, którego głównym celem jest budowanie poczucia wpływu i odpowiedzialności za własne życie i zdrowie oraz kreowanie prokreatywnych postaw młodych ludzi. W ramach tego programu prowadzone są przez wychowawców godziny wychowawcze promujące zdrowy sposób na życie. W szkole działa Klub Młodzieżowy, który jest miejscem rozwoju osobowego i wyrównywania szans edukacyjnych i funkcjonowania w społeczeństwie. Od siedmiu lat uczniowie sprawiający problemy wychowawcze biorą udział w Treningu Zastępowania Agresji. Prowadzony jest również Trening Rodzicielski dla uczniów z rodzin problemowych.

Szczególne kompetencje szkoły (mocne strony) w zakresie tworzenia SzPZ

 •  Szkoła dbająca o zdrowie uczniów we wszystkich jego aspektach fizycznym, psychicznym i społecznym.
 • Szkoła mająca ciekawą bazę sportową potrzebną do rozwijania umiejętności sportowych uczniów ( wyremontowana sala gimnastyczna, basen, siłownia, zajęcia na hali sportowej, dwóch boiskach sportowych oraz na kortach tenisowych.
 • Szkoła rozwijająca wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców potrzebę bycia odpowiedzialnym za własne zdrowie poprzez uczestnictwo w wielu szkoleniach, projektach i programach profilaktycznych
 • Szkoła integrująca społeczność lokalną, poprzez organizację imprez łączących ludzi z różnych kręgów o wspólnych zainteresowaniach, poprzez otwarcie stołówki szkolnej obiektów sportowych dla mieszkańców Chorzowa Starego.

Oferta dla innych szkół (proponowany sposób przekazania innym szkołom swoich doświadczeń i kompetencji)

Zapraszamy na imprezy organizowane przez nasza szkołę ( Dzień Śląski, Wspólne Kolędowanie, konkursy organizowane przez szkołę)

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.