Currently viewing the tag: "Chorzów"

 ROZPOCZĘCIE  ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

dla wszystkich klas gimnazjalnych i licealnych

odbędzie się

03.09.2012 o godzinie :

8.30 msza w kościele św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym

9.30 rozpoczęcie nowego roku szkolnego w szkole

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO GIMNAZJUM nr 6

w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  nr 2 w CHORZOWIE

 

 

 1. Breguła Weronika
 2. Buczyński Dawid
 3. Bzdyk Wiktoria
 4. Dendra Paweł
 5. Domagała Tomasz
 6. Dyla Dawid
 7. Dziedzic Karolina
 8. Fiuk Michał
 9. Fojk Marcel
 10. Gielezy Mariusz
 11. Górny Adam
 12. Haberla Kamil
 13. Kaleja Kevin
 14. Knobloch Jakub
 15. Kobyłecka Aleksandra
 16. Kokosiński Kamil
 17. Krzysteczko Sandra
 18. Langa Denis
 19. Łazarczyk Agnieszka
 20. Łazicki Adrian
 21. Majewska Dominika
 22. Majewska Justyna
 23. Marcinkowski Daniel
 24. Markiewicz Julia
 25. Marzec Paulina
 26. Naskręt Dominik
 27. Nawrat Michał
 28. Nessmann Agnieszka
 29. Nowak Klaudia
 30. Pająk Sandra
 31. Palacz Magdalena
 32. Paździor Mateusz
 33. Płaczek Klaudia
 34. Płuciennik Maciej
 35. Podymska Patrycja
 36. Polowy Szymon
 37. Prusko Nicole
 38. Puchała Norbert
 39. Rogowicka Weronika
 40. Skowronek Mateusz
 41. Smoła Adrian
 42. Stankiewicz Krzysztof
 43. Stemplewska Sindi
 44. Synowiec Kinga
 45. Szweda Gabriela
 46. Szymczykowska Aleksandra
 47. Śledzikowski Michał
 48. Wasilewski Leon
 49. Weber Jakub
 50. Wilk Zuzanna
 51. Włoch Mateusz
 52. Wrzeszcz Daria
 53. Zasada Jan
 54. Żurek Mateusz

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO GIMNAZJUM nr 6

w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  nr 2 w CHORZOWIE

ZAWODNICY  STADIONU  ŚLĄSKIEGO

 1. Barteczko Jakub
 2. Banach Jakub
 3. Buszka Szymon
 4. Czerwiński Adam
 5. Dors Piotr
 6. Duda Patryk
 7. Januszek Jan
 8. Kalemba Alan
 9. Kielar Mateusz
 10. Konieczny Mateusz
 11. Latacz Paweł
 12. Peter Paweł
 13. Pliśniak Konrad
 14. Rogowski Mikołaj
 15. Rusek Adrian
 16. Skowron Martin
 17. Tonia Maciej
 18. Tonia Arkadiusz
 19. Szewczyk Mikołaj
 20. Utikal Michał
 21. Warmuz Jakub
 22. Włodarczyk Michał
 23. Zięba Dominik
 24. Zięba Przemysław
 25. Witerski Sebastian
 26. Stach Marcin
 27. Piwowarczyk Wojciech

 

 

 

Egzamin maturalny w sierpniu 2012 roku jest organizowany dla tych absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w bieżącym roku i nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo pisemnej.

Egzaminu w tym terminie nie mogą zdawać ci absolwenci, którzy do egzaminu w maju nie przystąpili lub ich egzamin został unieważniony.

Zdający składa oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu Dyrektorowi Szkoły do dnia 9 lipca 2012 roku.

Egzamin pisemny (j.polski, matematyka)  odbędzie się 21 sierpnia 2012 roku o godz. 9.00.

Egzamin ustny z języka polskiego odbędzie się 24 sierpnia 2012 roku o godz. 9.00.

 

Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości zostaną przesłane do Szkoły w terminie ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2012/2013 – Gimnazjum nr 6

Wykaz podręczników na rok szkolny 2012/2013 IX LO

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.