Nr konta Rada Rodziców

Rada Rodziców Gimnazjum nr 6:

80 1320 1465 3321 4658 2000 0001 (Bank Pocztowy S.A.)

Rada Rodziców IX Liceum:

21 1320 1465 3321 4531 2000 0001 (Bank Pocztowy S.A.)