Kontakt

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
im. Miłośników Ziemi Śląskiej

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego
Gimnazjum nr 6

IX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego

Adres:
ul. Harcerska 2, 41-503 Chorzów
Telefon: 32 241 04 21, 32 348 23 93
e-mail: szkola@zso2.net.pl