Wojewódzkie obchody 72 rocznicy powołania Polskiego Państwa Podziemnego

Dnia 3 października 2011 roku uczniowie naszej szkoły ? członkowie Szkolnego Koła Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej brali udział w wojewódzkich obchodach 72 rocznicy powołania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystości odbyły się w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. W ramach sesji popularno- naukowej uczniowie wysłuchali następujących referatów:

  •  dr Grzegorz Bębnik (IPN ? Oddział w Katowicach) ?Polskie Państwo Podziemne 1939-1945?
  • dr Andrzej Krzystyniak (Pełnomocnik ds. Kombatantów Zarządu Województwa Śląskiego) ?Narodowe Siły Zbrojne ? działalność w ramach Polskiego Państwa Podziemnego?.
  • Rafał Kutryba ?Inspektorat Bielski Armii Krajowej podczas okupacji hitlerowskiej 1939 -1945?.
  • Urszula Rukasz ? ?Ocena działalności szkolnych kół TPAK i Klubów Historycznych im. AK w szkołach województwa śląskiego, w kontekście kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich młodzieży?.

autor: Katarzyna Lisek

Szkoła Promująca Zdrowie

Gimnazjum nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie od lat bierze czynny udział w promowaniu postaw prozdrowotnych wśród uczniów i całego środowiska lokalnego pod względem edukacyjnym ? pedagogizacja rodziców, jak i kulturalnym ? godne spędzanie czasu wolnego. Od stycznia 2004 roku szkoła należy do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie a od maja 2009 posiadamy Certyfikat II stopnia Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Aktualnie staramy się o przynależność do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 8 grudnia 2011 odbędzie się prezentacja ewaluacji naszej szkoły w tym zakresie. Posiadamy bardzo dobrą bazę do rozwijania wśród młodzieży aktywnego trybu życia. Na terenie szkoły jest basen, duża salę gimnastyczna, siłownia. Z obiektów tych korzystają uczniowie i rodzice a także cała społeczność lokalna. Dzięki współpracy z klubami sportowymi ?Stadion Śląski? ?Zantka?, ?Chorzowskie Towarzystwo  Tenisowe? nasi uczniowie rozwijają swoje zainteresowania sportowe na ich obiektach sportowych. W dziedzinie sportu korzystamy z pomocy i doświadczenia   Akademii Wychowania ? Fizycznego w Katowicach,  z którą ściśle współpracujemy. W szkole działa Klub Ludzi Lubiących Wędrowanie, który zrzesza uczniów znających sposób na nudę ? sobotnie wędrówki po górach naszego regionu.

W zakresie profilaktyki zdrowotnej przeprowadziliśmy w szkole kilka edycji programu ?Drugi elementarz, czyli program 7 kroków?, ?Sobą być dobrze żyć?. Od siedmiu lat bierzemy udział w programie profilaktycznym prowadzonym przez Sanitarną Stację Epidemiologiczną w Chorzowie ?Trzymaj formę? a od dwóch lat realizujemy program ?Wybierz Życie ? Pierwszy Krok? dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy oraz ?Nie palę? W szkole realizujemy ?Program Wychowawczy?, którego głównym celem jest budowanie poczucia wpływu i odpowiedzialności za własne życie i zdrowie oraz kreowanie prokreatywnych postaw młodych ludzi. W ramach tego programu prowadzone są przez wychowawców godziny wychowawcze promujące zdrowy sposób na życie. W szkole działa Klub Młodzieżowy, który jest miejscem rozwoju osobowego i wyrównywania szans edukacyjnych i funkcjonowania w społeczeństwie. Od siedmiu lat uczniowie sprawiający problemy wychowawcze biorą udział w Treningu Zastępowania Agresji. Prowadzony jest również Trening Rodzicielski dla uczniów z rodzin problemowych.

Szczególne kompetencje szkoły (mocne strony) w zakresie tworzenia SzPZ

  •  Szkoła dbająca o zdrowie uczniów we wszystkich jego aspektach fizycznym, psychicznym i społecznym.
  • Szkoła mająca ciekawą bazę sportową potrzebną do rozwijania umiejętności sportowych uczniów ( wyremontowana sala gimnastyczna, basen, siłownia, zajęcia na hali sportowej, dwóch boiskach sportowych oraz na kortach tenisowych.
  • Szkoła rozwijająca wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców potrzebę bycia odpowiedzialnym za własne zdrowie poprzez uczestnictwo w wielu szkoleniach, projektach i programach profilaktycznych
  • Szkoła integrująca społeczność lokalną, poprzez organizację imprez łączących ludzi z różnych kręgów o wspólnych zainteresowaniach, poprzez otwarcie stołówki szkolnej obiektów sportowych dla mieszkańców Chorzowa Starego.

Oferta dla innych szkół (proponowany sposób przekazania innym szkołom swoich doświadczeń i kompetencji)

Zapraszamy na imprezy organizowane przez nasza szkołę ( Dzień Śląski, Wspólne Kolędowanie, konkursy organizowane przez szkołę)